ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
บจก. วาย.เค.เอส. มาร์เก็ตติ้ง